Po piętnastomiesięcznym okresie obowiązywania obniżonych cen na parkingu przy Hali Stulecia we Wrocławiu Budimex Parking Wrocław zmienił ceny za parkowanie.

Przed zmianą cena za pierwszą godzinę parkowania dla samochodu osobowego wynosiła 5 złotych, za drugą 4 złote, za trzecią – 3 złote. Każda kolejna godzina parkowania kosztowała 5 złotych. Koszt parkowania przez całą dobę wynosił 50 złotych.  Dla autobusu koszt parkowania wynosił 12 złotych za każdą rozpoczętą godzinę i 120 złotych za dobę.

Zgodnie z nowym cennikiem, który obowiązuje od 1 lutego 2016 roku, opłaty wynoszą:

  • Dla samochodów osobowych, z pominięciem okresu wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia), od poniedziałku do piątku 5 złotych za każdą rozpoczętą godzinę i 50 złotych za dobę, dla autobusów 12 złotych za każdą rozpoczętą godzinę i 120 złotych za dobę. W soboty i niedziele opłata dla samochodów osobowych wyniesie 6 złotych za każdą rozpoczętą godzinę i 60 złotych za dobę. Dla autobusów opłaty będą takie jak w dni powszednie, tj. 12 złotych za każdą rozpoczętą godzinę i 120 złotych za dobę.
  • Dla samochodów osobowych w okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia, przez cały tydzień będzie obowiązywała jedna stawka – 6 złotych za każdą rozpoczętą godzinę oraz 60 złotych za dobę. Opłata dla autobusów nie ulegnie zmianie (każda rozpoczęta godzina 12 złotych, opłata dobowa 120 złotych).

Ceny, które obowiązywały od października 2014 roku do chwili obecnej, zostały – o czym wcześniej informowaliśmy – wprowadzone eksperymentalnie w celu sprawdzenia czy popyt na korzystanie z parkingu wzrośnie na tyle, by pozwolił koncesjonariuszowi na spłatę kredytu i uzyskanie zwrotu z inwestycji. Niestety obniżenie cen nie wpłynęło na wzrost liczby klientów w stopniu, który pozwoliłby na rekompensatę utraty przychodów z tytułu obniżki, a  obowiązkiem koncesjonariusza jest zapewnienie przychodów na takim poziomie, aby utrzymywać parking na bieżąco i regulować zobowiązania kredytowe.

Należy pamiętać, że jest to parking wybudowany w formule partnerstwa publiczno– prywatnego (pierwszy we Wrocławiu i jeden z nielicznych w Polsce). Oznacza to, że koncesjonariusz zbudował go finansując inwestycję z kredytów oraz środków własnych i będzie utrzymywał obiekt jeszcze przez 27 lat. Po upływie umowy koncesji, która wygasa w 2042 roku, spółka przekaże parking miastu (co zostało uregulowane odpowiednimi zapisami w umowie koncesyjnej).

 

cennik

_________________________________________________

Parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu został zbudowany w ciągu 15 miesięcy.  Łącznie na parkingu są 792 miejsca, w tym 273 na poziomie „-2”, 244 na poziomie „-1” i 275 na poziomie „0”, w tym 9 miejsc dla niepełnosprawnych i 20 miejsc dla autokarów.

Inwestycję o wartości 43,3 mln złotych netto zrealizował w ramach umowy koncesyjnej zawartej w kwietniu 2012 roku Budimex Parking Wrocław sp. z o.o. na zlecenie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.  to zarejestrowana 10 lutego 2011 roku spółka celowa w 100 proc. zależna od giełdowego Budimeksu SA. Spółka została założona w celu realizacji a następnie zarządzania parkingiem we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.