Nagrody TOP Inwestycje Komunalne 2017 wręczono 11 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Nominacje do finału otrzymało aż 30 inwestycji z całej Polski. Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, ministra w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl wyłonili laureatów, którzy w przeciągu ostatniej dekady oddali do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inwestycje oceniane były pod kątem takich kryteriów jak efekt prorozwojowy projektu, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Wyróżnienie Top Inwestycji Komunalnych 2017 odebrał Jerzy Angrocki, prezes spółki Budimex Parking Wrocław za Parking Wrocław przy Hali Stulecia.