Rozwój sieci transportowych miast bez odpowiedniego systemu parkingowego nie jest możliwy – przekonują organizatorzy pierwszego Międzynarodowego Seminarium Parkingowego, które w połowie września odbędzie się w Krakowie. Udział w nim wezmą przedstawiciele Budimex Parking Wrocław.

Ponad 50 międzynarodowych organizacji, przedstawicieli zagranicznych i polskich aglomeracji miejskich zjeżdża do Krakowa, by dyskutować o współczesnych wyzwaniach zarządzania parkingami. Spróbujemy wspólnie ocenić wyzwania lokalnej polityki parkingowej, działanie stref płatnego parkowania, ale będziemy też o teraźniejszości i przyszłości miejskiej mobilności– mówi Maciej Mosiej z Zarządu Polskiej Organizacji Branży Parkingowej, która jest jednym z organizatorów seminarium.

Seminarium, którego celem jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych,  będą towarzyszyły dwie sesje warsztatowe, poświęcone tematyce parkingowej. Obie sesje odbędą się 15 września. Pierwsza z nich, organizowana w ramach projektu Push&Pull, będzie prowadzona przez polskich i zagranicznych specjalistów.

Jedno z najważniejszych wystąpień w tej części to wykład Pana Giuliano Mingardo z Erasmus University Rotterdam. Będzie mówił o nowych trendach w polityce parkingowej, w tym w szczególności o rozwoju miejskiej polityki w tym zakresie  – podkreśla Maciej Mosiej z POBP.

Sesja popołudniowa, organizowana przez European Parking Association oraz Polis, będzie wprowadzeniem do międzynarodowego seminarium parkingowego, które odbędzie się dzień później, 16 września 2016 roku, poświęconego kształtowaniu mobilności miejskiej. Wydarzeniem zwieńczającym seminarium będzie przyznanie pierwszemu w Polsce obiektowi parkingowemu Nagrody Europejskiego Standardu Parkingowego (ESPA).

Wydarzenie powstaje we współpracy z European Parking Association – organizacją od 1983 roku wspomagającą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi krajowymi stowarzyszeniami parkingowymi oraz konsultującą trendy i rozwiązania przygotowywane przez Komisję Europejską  i inne podmioty zajmujące się mobilności miejską, Polis Network – skupiającą europejskie miasta i regiony w celu opracowywania innowacyjnych technologii i polityk przeznaczonych dla lokalnego transportu, Zakładem Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie www.pobp.org.pl