Od kwietnia br. parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu dołączył do coraz większego grona budynków użyteczności publicznej zaopatrzonych w defibrylator.

Obiekt wyposażony został w defibrylator półautomatyczny AED serii Lifeline. Pracownicy obiektu zostali przeszkoleni z zasad jego użycia. Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Kursanci ćwiczyli na profesjonalnym fantomie, wiernie odwzorowującym sytuacje zatrzymania krążenia oddechowego. Dzięki temu mieli praktyczną okazję przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO) oraz zapoznać się z poleceniami wydawanymi przez urządzenie.

Życzymy sobie i naszym Klientom, aby nigdy nie było konieczności skorzystania z powyższej wiedzy. Niemniej wiedząc, że w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej każda minuta jest na wagę złota, nowe urządzenie i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy zwiększy bezpieczeństwo naszych Klientów korzystających z parkingu przy Hali Stulecia.

Urządzenie dostarczyła firma Medline sp. z o.o.,  www.medline.pl