Parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu wyróżniony European Standard Parking Award (ESPA). To najbardziej prestiżowa nagroda w branży parkingowej. Inwestycję zaprojektował i wykonał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) Budimex Parking Wrocław – spółka należąca do Budimeksu SA.

Nagrody ESPA ustanowiło Europejskie Stowarzyszenie Parkingowego (EPA) w celu poprawy jakości usług świadczonych klientom przez branżę parkingową. Zdobycie wyróżnienia uzależnione było od oceny następujących elementów inwestycji: oświetlenia, wejścia/wyjścia, powierzchni parkingu, tras dla pieszych, ramp, drogowskazów, urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Uroczyste jego przyznanie odbyło się 16 września podczas pierwszego Międzynarodowego Seminarium Parkingowego w Krakowie. Nagrody wręczała Polska Organizacja Branży Parkingowej – przedstawiciel EPA w Polsce. Spółkę Budimex Parking Wrocław reprezentował jej prezes – Jerzy Angrocki oraz członek zarządu – Zbigniew Kamecki.

Jesteśmy zaszczyceni, że nasz projekt, który powstał w formule partnerstwa publiczno-prywatnego został wyróżniony tak prestiżową nagrodą. Tym bardziej, że w Polsce zdobyliśmy ją jako pierwsi. – nie kryje zadowolenia prezes Angrocki.

ESPA jest przyznawana kubaturowym parkingom publicznym, które spełniają szereg wymogów dotyczących jakości. Europejskie Standardy Parkingowe gwarantują klientom komfort oraz bezpieczeństwo parkowania.

Wrocławski parking wpisuje się w światowy trend przenoszenia parkujących samochodów z ulic i centrów miast do specjalnie stworzonej infrastruktury parkingowej. Na jego trzech poziomach mieszczą się 792 miejsca, w tym 9 dla niepełnosprawnych i 20 dla autokarów. Sąsiaduje z zabytkową Halą Stulecia, co pozwoliło uwolnić od samochodów znajdujące się wokół niej tereny wystawowe. To jeden z nielicznych projektów w Polsce i pierwszy w Grupie Budimex zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Budimex Parking Wrocław, należący do Budimeksu SA zaprojektował, wykonał i sfinansował realizację inwestycji na zlecenie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hali Ludowej Sp. z o.o. i do końca umowy koncesji, czyli 31 sierpnia 2042 roku będzie jego operatorem. Po tym okresie nadzór nad obiektem przejmie miasto Wrocław.