W XXV edycji konkursu „Piękny Wrocław”, wybudowany przez Budimex wielopoziomowy parking przy Hali Stulecia otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna.

Organizatorem konkursu jest jedno z najstarszych stowarzyszeń we Wrocławiu, działające od 1956 roku i skupiające 1300 członków Towarzystwo Miłośników Wrocławia we współpracy z prezydentem Wrocławia. Do tegorocznej edycji zgłoszono 52 obiekty.

Konkurs jest organizowany od 1990 roku, a jego celem jest promocja architektury Wrocławia.  Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno- użytkowe obiektów.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

  • budynek lub obiekt użyteczności publicznej,
  • budynek mieszkalny, wielorodzinny,
  • budynek mieszkalny, jednorodzinny,
  • budynek produkcyjny, przemysłowy,
  • obiekt inżynierski.

Parking został wybudowany w ramach umowy koncesyjnej, na zlecenie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. Jest to jedna z nielicznych w Polsce i pierwsza w Grupie Budimex inwestycja zrealizowana w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Budimex zrealizował tę inwestycję w ciągu 15 miesięcy.

dyplom